Klientų pretenzijų nagrinėjimas

Šiaulių bankas ypatingą dėmesį skiria kokybiškų banko paslaugų ir produktų, kurie atitiktų klientų lūkesčius ir suteiktų vertę, teikimui bei nuolatiniam jų tobulinimui. Šiame procese Jūsų patirtis, nuomonė yra ypatingai svarbi, tad kviečiame tapti banko paslaugų bei produktų, veiklos tobulinimo proceso dalimi – dalinkitės savo mintimis, jei turite pastebėjimų ar pasiūlymų, klauskite, jei norite pasikonsultuoti.

Susisiekime Jums priimtiniausiu ir patogiausiu būdu: 

 • skambinkite bendruoju Kontaktų centro telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio);
 • parašykite atsiliepimą banko klientų aptarnavimo skyriuose esančioje Klientų knygoje;
 • pateikite pretenzijas žodžiu ar raštu banko klientų aptarnavimo skyriuose;
 • parašykite laišką Kontaktų centrui elektroninio pašto adresu kc@sb.lt;
 • atsiųskite pranešimą SB linijoje;
 • užpildykite formą Rašykite banko tinklalapyje www.sb.lt;
 • parašykite laišką ir atsiųskite jį adresu Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

Kad galėtumėme Jums atsakyti, raštu pateikdami pretenziją ar paklausimą Šiaulių bankui, visuomet nurodykite: 

 • savo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą (jeigu esate juridinis asmuo);
 • asmens kodą ar įmonės kodą (jeigu esate juridinis asmuo);
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, telefono nr., elektroninio pašto adresą;
 • teikiamų dokumentų sąrašą (jeigu tokius siunčiate), kai išdėstote pretenziją ar parašote paklausimą.

Bankas nagrinėja valstybine (lietuvių) kalba ir / arba anglų, rusų kalbomis tvarkingai ir įskaitomai parašytas pretenzijas bei paklausimus, kuriuose yra pateikti aukščiau nurodyta kliento informacija ir duomenys. Jeigu kuris nors vienas iš aukščiau nurodytų privalomų duomenų nepateikiamas, bankas, siekdamas tinkamai parengti Jums atsakymą, turi teisę paprašyti papildyti pretenziją ar paklausimą.

Jūsų pateiktas pretenzijas ir paklausimus nagrinėja Šiaulių banko Kontaktų centro darbuotojai. Gavę Jūsų pretenziją ar paklausimą, jie atsakymą pateiks per 15 (penkiolika) darbo dienų. Ypatingais atvejais, kai pretenzijai ar paklausimui nagrinėti reikia išsamaus tyrimo, atsakymo pateikimo terminas gali būti ilgesnis nei pirmiau nurodyti terminai, tačiau apie tokią būtinybę pratęsti terminą bankas Jus informuos raštiškai.

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei Šiaulių banko pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę per vienus metus nuo kreipimosi į Šiaulių banką keiptis į Lietuvos banką adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjimus ginčus pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

Jeigu turite klausimų, mielai prašome kreipkitės.