Dividendai

  už 2018 m. už 2017 m. už 2016 m. už 2015 m. už 2014 m. už 2013 m.
Procentais nuo nominalios vertės 10.00 1,72 1,72 0,69 0,25  0
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai 0.029 EUR 0,005 EUR 0,005 EUR 0,002 EUR 0,000725 EUR 0
Priskaičiuota dividendų suma 17 421 064 EUR 2 264 938 EUR 1 887 442 EUR 629 147 EUR 195 750 EUR 0