Investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2019 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2019-02-28 – 2018 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;
2019-03-07 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;
2019-03-28 – eilinio VAS sprendimai;
2019-03-28 – 2018 m. audituota metinė informacija;
2019-05-06 – 2019 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;
2019-08-05 – 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;
2019-11-05 – 2019 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.

Pasirinkto laikotarpio investuotojų kalendorius: