Banko valdyba

Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos narius renka, atšaukia ir prižiūri jos veiklą banko stebėtojų taryba. Valdybos kadencija – ketveri metai, kadencijų skaičius neribojamas.

Banko valdybos pirmininkas

Algirdas Butkus

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas nuo 1999 m. (1991-1999 m. banko stebėtojų tarybos pirmininkas)
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas

Nuosavybės teise turi 2,80 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis - 14,30 % akcijų ir balsų.

Banko valdybos nariai

Vytautas Sinius

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 2014 m. (valdyboje - nuo 2011 m.)
 • Šiaulių banko administracijos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,17 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų. 

Donatas Savickas

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 1995 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,11 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų. 

Daiva Šorienė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2005 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Pardavimų ir rinkodaros tarnybos vadovė


Nuosavybės teise turi 0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų.

Vita Urbonienė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2011 m.
 • Šiaulių banko vyriausioji buhalterė, Apskaitos ir mokesčių tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,08 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų.

Jonas Bartkus

 • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2012 m.
 • Šiaulių banko Informacinių technologijų tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,11 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų.

Ilona Baranauskienė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2014 m.
 • Teisės ir administravimo tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 14,30 % akcijų ir balsų.