Dažniausiai užduodami klausimai

Kredito pervedimai

Kas yra SEPA?

SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – tai bendra mokėjimų eurais erdvė. Ši bendra erdvė apima 34 valstybes, kuriose privatūs klientai, įmonės ir kiti rinkos dalyviai gali atsiskaityti vieni su kitais vienodomis sąlygomis ir teisėmis.

Paprastai sakant, tai Europos mokėjimų infrastruktūra, kurioje veikia bendri kliringo centrai ir yra nustatyti atsiskaitymų eurais standartai bei taisyklės.

Kurias valstybes apima SEPA?

Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Kas yra SEPA kredito pervedimas?

SEPA kredito pervedimas – tai lėšų eurais pervedimas, vykdomas pagal Europos mokėjimų tarybos nustatytą vieną schemą visoje SEPA erdvėje. Ši schema, reikalavimai bei vykdymo procesas galios ir mokėjimams į kitas ES šalis, ir mokėjimams šalies viduje į kitus bankus.

Kuo skiriasi SEPA kredito pervedimai nuo įprastinių kredito pavedimų?

  • Mokėjimo paskirties duomenų lauke vietoje 300 leidžiama įrašyti 140 nestruktūrizuotų, laisvo teksto ženklų.
  • Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo pavadinimui skirtas laukas sutrumpėja nuo 200 simbolių iki 70 simbolių.
  • Mokėtojui / pradiniam mokėtojui / gavėjui / galutiniam gavėjui identifikuoti gali būti naudojami įvairūs identifikatoriai: PVM kodas, socialinio draudimo kodas ir kt., įskaitant ir siuntėjo / gavėjo suteiktus kodus. Gali būti pateiktas tik vienas identifikatorius.
  • Atsiranda papildomi laukai: kredito pavedimo tipo laukas, mokėjimo unikalaus numerio nuorodos laukas.
  • Jei mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Lietuvoje, mokėjimo nurodyme ir toliau gali būti naudojami lietuviški simboliai (pvz.: ą, ę ir kt.). Jei mokėtojo ar gavėjo sąskaita yra ne Lietuvoje, gali būti perduodami tik lotyniški simboliai.

Ar keičiasi duomenų apsikeitimo tarp banko ir kliento naudojamas LITAS-ESIS formatas?

Klientai, kurie turi techninių sąsajų su internetinės bankininkystės sistema banke, kredito pervedimams inicijuoti bylomis ir sąskaitos išrašams paimti iš banko naudotus LITAS-ESIS pranešimus turi pakeisti pagal ISO 20022 XML standarto formato reikalavimus.

Kur galima rasti ISO 20022 XML formato pranešimų aprašymą?

ISO 20022 XML aprašymas yra skelbiamas interneto svetainėje www.sepa.lt.

Kada privalo būti įdiegti su SEPA reikalavimais susiję pakeitimai verslo klientų ir banko sistemose?

Pakeitimai privalo būti įdiegti iki 2016 m. sausio 1 d.

E. sąskaita

Ar tiesioginio debeto paslauga bus teikiama ir 2016 metais?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje nebeteikiama tiesioginio debeto paslauga, nes ji neatitinka SEPA reikalavimų.

Šiaulių bankas Lietuvos įmonėms siūlo alternatyvų būdą patogiai surinkti lėšas iš mokėtojų – naują elektroninių sąskaitų pateikimo paslaugą.

Lėšų gavėjai, atliekantys tiesioginio debeto operacijas ir norintys efektyviai surinkti lėšas iš savo mokėtojų dėl e. sąskaitos pateikimo paslaugos turi kreiptis į Šiaulių banką.

Mokėtojų iki 2015 m. gruodžio 28 d. pateikti tiesioginio debeto sutikimai automatiškai pakeisti į e. sąskaitų pateikimo paslaugos su automatiniu apmokėjimu susitarimus.

Kas yra e. sąskaita?

Elektroninė sąskaita (e. sąskaita) – tai elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje.

Kaip veikia e. sąskaitų pateikimo paslauga?

Lėšų gavėjai (paprastai įmonės) už suteiktas paslaugas išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir, sutarę su banku, gali pateikti savo klientams bei verslo partneriams internetinės bankininkystės sistemoje. Mokėtojai gali apmokėti pateiktą e. sąskaitą vienu mygtuko spustelėjimu arba pasirinkę automatinį apmokėjimą.

Kokius veiksmus reikia atlikti įmonėms, norinčioms pradėti naudotis e. sąskaitų pateikimo paslauga?

E. sąskaitos skleidimo paslaugą AB Šiaulių banko vardu teikia operatorius UAB „Fitek LT“.

Dėl detalesnės informacijos ir įkainių pateikimo prašome kreiptis į UAB „Fitek LT“:
Paulius Augulis
Tel. (8 5)  278 0330
Faks. 8 5 272 3508
El.p.: paulius.augulis@fitek.lt, office_lt@fitek.com

Ar mokėtojai, kurie naudojosi tiesioginiu debetu, turi pateikti naujus sutikimus dėl e. sąskaitų gavimo ir apmokėjimo?

Klientų tiesioginio debeto sutikimai perkelti į e. sąskaitų pateikimo paslaugą, o gaunamoms e. sąskaitoms nustatytas automatinis apmokėjimo būdas.

Kokiu būdu įmonė (lėšų gavėjas) gali pateikti e. sąskaitų duomenis bankui?

Įmonė (lėšų gavėjas) bankui pateiks duomenis vienu tarp rinkos dalyvių sutartu XML formatu. Duomenys galės būti pateikiami per internetinės bankininkystės sistemą.

E. sąskaitos pateikiamos internetinės bankininkystės sistemoje. Jeigu mokėtojai nesinaudoja internetine bankininkyste, banko padalinyje jie gali susipažinti su mokėtina suma, atsispausdinti sąskaitą faktūrą, pasirinkti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą ar apmokėti sąskaitą vienkartiniu kredito pervedimu.

Kaip mokėtojai gauna e. sąskaitas?

Kur galima rasti informacijos apie e. sąskaitos paslaugos projektą?

E. sąskaitų pateikimo techniniai standartai ir kiti dokumentai pateikiami Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.

Ar fizinis asmuo gali būti lėšų gavėjas?

Fizinis asmuo turi teisę naudotis e. sąskaitų pateikimo paslauga kaip lėšų gavėjas, tačiau kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas atskirai sprendžia, ar tokio asmens verslo modelis suderinamas su mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytu rizikos lygiu.