Patarimai, kaip trumpinti įmonių, organizacijų ir kt. pavadinimus

Jūsų prašymu pateikiame pagrindines pavadinimų ir kt. žodžių trumpinimo taisykles ir pavyzdžių, kurie padės Jums trumpiau parašyti siuntėjo ir gavėjo pavadinimus SEPA nurodymų laukuose:

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
POPULIARIAUSIOS PAVADINIMŲ RAIDINĖS SANTRUMPOS
KITOS NAUDINGOS SANTRUMPOS
 1. Keliažodžiai valstybių, organizacijų, įstaigų ir kitokie pavadinimai sutrumpintai rašomi pirmosiomis visų žodžių (išskyrus nesavarankiškus) didžiosiomis raidėmis, pvz.:
  • Akcinė bendrovė – AB
  • Jungtinės Tautos – JT
  • Krašto apsaugos departamentas – KAD
  • Mokslų akademija – MA

  Taškas nerašomas nei po raidžių, nei santrumpos gale!

 2. Kartais atskiromis didžiosiomis raidėmis pažymimi sudurtinio žodžio dėmenys, pvz.:
  • Hidroelektrinė –HE
  • Ultratrumposios bangos – UTB

 3. Žodis gali būti sutrumpinamas dviem didžiosiomis raidėmis, pvz.:
  • Lietuvos standartas –LST

 4. Rašomas pirmasis, rečiau du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės, pvz.:
  • alėja – al.
  • apskritis – apskr.
  • ministerija – m-ja

Lietuviški pavadinimai ir teisiniai statusai

Lietuvos Respublika – LR. Ši santrumpa rašoma ir prieš atitinkamų organizacijų pavadinimus, pvz.: Lietuvos Respublikos finansų ministerija – LR finansų misterija.

Įmonės, organizacijos

Įmonė, organizacija

Raidinė santrumpa

Daugiabučių namų savininkų bendrija

DNSB

Krašto apsaugos ministerija

 KAM

Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus

KČDM

Valstybinė mokesčių inspekcija

VMI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

VSDFV

 

Teisinis įmonės ar organizacijos statusas

Teisinis įmonės ar organizacijos statusas

Raidinė santrumpa

Akcinė bendrovė

AB

Europos bendrovė

EB

Individuali įmonė

Mažoji bendrija

MB

Savivaldybės įmonė

Uždaroji akcinė bendrovė

UAB

Viešoji įstaiga

VšĮ

Valstybės įmonė

Žemės ūkio bendrovė

ŽŪB

 

Europos Sąjungos įstaigų ir organizacijų pavadinimai

Visų pagrindinių ES įstaigų ir organizacijų santrumpų pavyzdžius galite rasti elektroniniame Institucijų leidinių rengimo vadove.

Valstybių pavadinimai

Valstybių santrumpų pavyzdžius galite rasti elektroniniame Institucijų leidinių rengimo vadove

Žodis

 

 

Santrumpa

alėja

al.

aikštė

a.

apskritis

aps., apskr.

miestas

m., mst.

miestelis

 mstl.

savivaldybė

saviv., sav.

seniūnija, seniūnas

sen.

valsčius

vlsč.

biblioteka

b-ka

bendrovė

b-vė

dirbtuvė

d-vė

draugija

d-ja

institutas

i-tas

komitetas

k-tas

leidykla

l-kla

ministerija

m-ja

mokykla

m-kla

taryba

t-ba

valdyba

v-ba

žemės ūkis

ž. ū.