Kitos paslaugos

Šiaulių banko platinamų monetų maloniai kviečiame įsigyti iki 2018 m. gegužės 31 d. artimiausiame klientų aptarnavimo padalinyje. Nuo š. m. gegužės 25 d. naujų Lietuvos banko išleidžiamų proginių, kolekcinių  monetų ir jų rinkinių užsakymai Šiaulių banke nepriimami. 

1.
Pažymų ir kitų patvirtinimų parengimas1:
1.1.
pažymų gyventojų turtui ir pajamoms deklaruoti parengimas
nemokamai
1.2.
pažymų apie atidarytas sąskaitas ir jų likučius parengimas (taip pat pažymų paveldėtojams parengimas)
6,00 EUR
1.3.
kiti raštai (pažymos, įgaliojimai ir kt.)2:
1.3.1.
lietuvių kalba
20,00 EUR
1.3.2.
anglų ir rusų kalbomis
30,00 EUR
1.4.
pažymų Kliento auditoriams parengimas (lietuvių ir anglų kalba)
30,00 EUR
2.
Kopijavimas
0,30 EUR už puslapį (PVM įskaičiuotas)
3.
Korespondencijos siuntimas Klientui
3.1.
paštu Lietuvoje:
3.1.1.
už paprastą laišką
1,50 EUR
3.1.2.
už registruotą laišką
3,00 EUR
3.1.3.
už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu
10,00 EUR
3.2.
paštu į užsienį:
3.2.1.
už registruotą laišką
6,00 EUR
3.2.2.
už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu
55,00 EUR
4.
Informacija bankų korespondentų auditoriams
35,00 EUR
5.
Kolekcinės ir proginės monetos arba vieno monetų rinkinio įsigijimas3:
(nuo 2017-05-25 užsakymai dėl naujų monetų ar monetų rinkinių banke nepriimami)
5.1.
litų ir centų monetos, išleistos iki 2014-12-31:
5.1.1.
apyvartinių monetų numizmatinis rinkinys
3,00 EUR (PVM įskaičiuotas)
5.1.2.
kolekcinės (proginės) monetos (10 Lt – 50 Lt nominalas)
6,00 EUR (PVM įskaičiuotas)
5.1.3.
kolekcinės (proginės) monetos (100 Lt nominalas)
15,00 EUR (PVM įskaičiuotas)
5.2.
EURų monetos ir rinkiniai
15% (min. 3,00 EUR, maks. 15,00 EUR)  nuo Lietuvos banko nustatytos kainos (PVM įskaičiuotas)
6.
Mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų išdavimas
1,50 EUR už kiekvieną kopijos lapą
7.
Senesnių, nei vieneri metai, mokomųjų ir kitų dokumentų paieška archyve
5,00 EUR (PVM įskaičiuotas)
8.
Mokėjimo dokumento (vienos operacijos įvykdytos per SB liniją) patvirtinimas Banke
1,00 EUR
1
Pažymos ir kiti patvirtinimai rengiami Klientui sumokėjus nustatytą komisinį atlyginimą ir pasiimant pažymą Banko padalinyje. Jei Klientas pageidauja dokumentus gauti paštu, papildomai taikomi korespondencijos siuntimo Klientui įkainiai.

2
Už sudėtingų ir ilgesnio laikotarpio nei vieneri metai raštų ar pažymų rengimą papildomai gali būti taikomas 1.3. p. nurodytas įkainis atskirai už kiekvienus metus.

3
Numizmatinių vertybių Bankas iš Klientų nesuperka bei jų vertės nevertina