Kredito pervedimai

Vidaus ir kredito pervedimai SEPA eurais, bei gautų mokėjimų eurais įskaitymas

KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA
(Pervedama kita nei euras valiuta arba eurais į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas)

Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais ir gautų mokėjimų eurais ir užsienio valiuta įskaitymu