Kredito pervedimai ne SEPA

(Pervedama kita nei euras valiuta arba eurais į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas)

Val. Diena Banko padalinys Banko internetinė bankininkystė / Banko mobilioji programėlė
1.
Į savo ar kito Kliento sąskaitą Šiaulių banke
D+0 2,00 EUR  0,50 EUR
2.
Į kitus Lietuvoje registruotus bankus (SHA):
2.1.
USD
15:00 D+0 14,00 EUR  11,00 EUR
2.2.
DKK, GBP, NOK, SEK, PLN, RUB
12:00 D+0 14,00 EUR  11,00 EUR
2.3.
kitomis valiutomis
17:00 D+1 14,00 EUR  11,00 EUR
3.
Kredito pervedimai eurais (išskyrus SEPA kredito pervedimus) ir kredito
pervedimai užsienio valiuta į užsienio šalyse registruotus bankus1:
3.1.
paprastas: 
SHA
22:00 D+2 14,00 EUR 11,00 EUR
OUR*,2
22:00 D+2 26,00 EUR 23,00 EUR
3.2.
skubus: 
SHA
17:00 D+1 31,00 EUR 28,00 EUR
OUR*,2
17:00 D+1 40,00 EUR 37,00 EUR
3.3.
labai skubus: 
EUR, USD
SHA
15:00 D+0 66,00 EUR 63,00 EUR
OUR*,2
15:00 D+0 75,00 EUR 72,00 EUR
DKK, GBP, NOK, SEK, PLN, RUB
SHA
12:00 D+0 66,00 EUR 63,00 EUR
OUR*,2
12:00 D+0 75,00 EUR 72,00 EUR
*taikomas papildomas komisinis atlyginimas, kai užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (OUR)
10,00 EUR 10,00 EUR
4.
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas:
4.1.
kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke
nemokamai nemokamai
4.2.
kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje ar užsienio šalyje registruotame banke
18:00 D+0 0,1 % (min. 5,00 EUR, maks. 15,00 EUR) 0,1 % (min. 5,00 EUR, maks. 15,00 EUR)
1
Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis (Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną) visomis valiutomis vykdomi tik tada, jeigu komisinį atlyginimą moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

2
Vykdant mokėjimą JAV doleriais, papildomi užsienio bankų komisiniai atlyginimai gali būti išskaičiuoti iš siunčiamos sumos.

Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais ir gautų mokėjimų eurais ir užsienio valiuta įskaitymu