Saugumo programa

Saugumo programa - tai papildoma kortelės apsauga ir nuostolių atlyginimas, jei klientas prarastų mokėjimo kortelę ar kortelė iš jo būtų pavogta ir / ar neteisėtai panaudota, taip pat žalos atlyginimas kortelės turėtojui pagal „Saugumo programos draudimo sąlygas“. Saugumo programa galioja konkrečiai kortelei, kuriai buvo užsakyta.

Užsisakykite dabar ir jauskitės saugiai!

Kam skirta?

Saugumo programa skirta visiems klientams turintiems mokėjimų korteles ir norintiems jaustis saugiai atliekant pervedimus elektroninėje erdvėje, atsiskaitant prekybos vietoje ar internetu, įsigijus bilietus į mėgstamus renginius, praradus ar sugadinus automobilio raktelius, padarius žalą tretiesiems asmenims bei pamestos ar pavogtos kortelės atvejais.

Kokia nauda?

Užsisakius paslaugą „Saugumo programa“ savo kortelei, galioja tokios naudos:

 • atlyginamos kredito limito palūkanos ir prarasta lėšų suma iki 3 000 Eur per 1 (vieną) darbo dieną nuo pretenzijos dėl neteisėto ar nelegalaus kortelės panaudojimo pateikimo;
 • nemokamai išduodama nauja tokios pat rūšies kortelė turimos kortelės praradimo ar neteisėto jos duomenų panaudojimo atvejais;
 • galima nemokamai pasikeisti kortelės PIN kodą bankomatuose, kuriuose galima ši paslauga;
 • suteikiamas renginio bilietų atšaukimo dėl ligos draudimas;
 • esate apdrausti transporto priemonės raktelių praradimo atveju;
 • galioja asmens civilinės atsakomybės draudimas.

Kaip užsisakyti?

Saugumo programą konkrečiai kortelei galite užsisakyti per „SB liniją“, pildant Saugumo programos užklausą internetu arba banko padaliniuose.

Kokia kaina?

Saugumo programa vienai mokėjimo kortelei kainuos už 0,90 Eur per mėnesį.

Naudinga žinoti

 • Saugumo programa pradedama taikyti nuo ateinančio mėnesio pirmos dienos po prašymo pateikimo ir galioja neterminuotai, kol klientas arba bankas nenutraukia jos galiojimo.
 • Blokuotoms kortelėms (kai kortelė yra prarasta, pavogta ar sustabdyta dėl saugumo) mokestis nėra nurašomas – tokiu atveju Saugumo programa nuo kalendorinio mėnesio, kuomet mokestis nebuvo nurašytas, kortelei negalioja.
 • Klientas turi teisę bet kada atsisakyti Saugumo programos, įspėjęs banką prieš 2 (dvi) darbo dienas, pateikdamas rašytinį prašymą Banko padalinyje arba naudodamasis internetinės bankininkystės sistema „SB linija“.
 • Klientas, patyręs nuostolių dėl prarastos, iš jo pavogtos kortelės ir / ar neteisėto jos panaudojimo, turi užpildyti banko parengtą pretenzijos formą ir pateikti ją bet kuriame banko padalinyje arba per internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“.
 • Kortelės naudotojas, patyręs draudiminį įvykį pagal Saugumo programos draudimo sąlygas, turi pateikti pranešimą dėl žalos atlyginimo draudimo paslaugas teikiančiai draudimo bendrovei „Baltic Underwriting Agency” telefonu: +370 52 667799 arba el. paštu: zalos@bunda.eu.
 • Daugiau informacijos apie „Saugumo programą“ - „Mokėjimo kortelės Saugumo programos taikymo sąlygose".

Saugumo programos draudimas

Kortelės turėtojas, kurio mokėjimo kortelei galioja Saugumo programa, apdraudžiamas:

 •     Bilietų atšaukimo draudimu;
 •     Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu;
 •     Asmens civilinės atsakomybės draudimu.

Draudimo apsaugos galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Pagrindinės Saugumo programos draudimo sąlygos
Saugumo programos draudimą apima
Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?
 1. Bilietų atšaukimo draudimas galioja renginio bilietų atšaukimo atvejais dėl apdraustojo ligos.
 • Renginio bilietas turi būti nupirktas naudojantis Šiaulių banko išduota kortele arba naudojantis internetinės bankininkystės sistema SB linija.
 • Liga - staigus ir netikėtas sveikatos pablogėjimas, dėl kurio apdraustasis hospitalizuojamas ar jam paskiriamas ambulatorinis gydymas renginio dieną ir sveikatos sutrikimas trunka ne trumpiau nei 7 dienas (įskaitant renginio dieną), ir dėl to apdraustasis negali dalyvauti renginyje.
 • Draudimo išmoka vienam apdraustajam išmokama tik už vieną bilietą, įsigytą į renginį, nepriklausomai nuo įsigytų bilietų skaičiaus.

  2. Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu atlyginami raktelių pakeitimo ir / ar spynos pakeitimo ar remonto nuostoliai, patirti dėl raktelių sugadinimo, praradimo vagystės ar plėšimo metu:
 • galioja transporto priemonės raktelių turėtojui, kuris yra teisėtas transporto priemonės savininkas ar valdytojas;
 • transporto priemonės rakteliai laikomi prarastais, kai įrodomi įsilaužimo, vagystės ar plėšimo požymiai.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi sugadintais, kai jie yra sulaužyti, pažeisti vandens, ugnies ar kitokios naikinančios jėgos, nesant apdraustojo kaltės.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi pavogtais, kai apdraustasis nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) praneša apie vagystę policijai ir gauna iš policijos vagystės/ plėšimo faktą patvirtinančius dokumentus.

  3. Asmens civilinės atsakomybės draudimas galioja apdraustojo turtiniams interesams, susijusiems su apdraustojo civiline atsakomybe už žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui ir/ ar sveikatai:
 • atlyginama žala trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimo ar sugadinimo ir/ar trečiojo asmens kūno sužalojimo (įskaitant mirtį) atvejais;
 • taip pat atlyginama neturtinė žala, kilusi dėl kūno sužalojimo;
 • naudos gavėjas – žalą patyrusi trečioji šalis.

Draudimo apsaugos apimtis

Draudimo suma

Bilietų atšaukimo draudimas

200 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Transporto priemonės raktelių praradimas

 

300 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

1 000 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo įvykio:

Baltic Underwriting Agency, AB

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos

Saugumo programos draudimo atmintinė

Saugumo programos draudimo sąlygos

Saugumo programos žalos pranešimo forma