Kaupiamasis indėlis taupymui

Padėję šį indėlį, gausite fiksuoto dydžio metines palūkanas, patogiai taupydami pinigus nuo 1,5 metų ir bet kuriuo metu galėdami papildyti indėlio sąskaitą. 

Pagrindinės sąlygos

 • Mažiausia indėlio pradinė ir papildymo suma 5 eurai.
 • Indėlio sutarties terminas – nuo 18 iki 24 mėnesių (nuo 540 iki 730 dienų).
 • Metinės palūkanos:
   • skaičiuojamos nuo pirmos iki priešpaskutinės indėlio termino dienos už kiekvienos dienos faktinį indėlio likutį;
   • išmokamos kas mėnesį, pervedant jas į indėlio sąskaitą kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
 • Sudarydami indėlio sutartį, galite iš karto pasirinkti automatinį šios sutarties pratęsimą tam pačiam laikotarpiui, pasirinkdami vieną iš šių būdų – pratęsti:
   • sukaupta indėlio suma;
   • nurodyta pinigų suma (iš anksto kreipdamiesi į banką).
 • Indėlį pildyti iki pat priešpaskutinės indėlio termino dienos galite „SB linija“ arba banko padaliniuose  dvejopai:
   • vienkartiniais įnašais;
   • pasirinkę periodinį mokėjimą.

Privalumai

 • Patogi priemonė santaupoms kaupti atsiradus laisvų lėšų arba periodiškai.
 • Jūsų santaupas didina ir Jūsų įnašai, ir kas mėnesį į indėlio sąskaitą pervedamos palūkanos.
 • Palankus indėlio terminas – nuo pusantrų  iki 2 metų.
 • Galima rinktis automatinį indėlio pratęsimą.

Indėlio dalies atsiėmimas nenutraukus sutarties

Indėlio dalies atsiimti nenutraukus sutarties nėra galimybės.

Išankstinis indėlio sutarties nutraukimas

 • Jei sutartis nutraukiama prieš terminą, esant galimybei lėšos išmokamos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.
 • Šiuo atveju sukauptos palūkanos neišmokamos ir iš indėlio išskaičiuojamos iki sutarties nutraukimo išmokėtos palūkanos (jei buvo).
 • Indėlis nėra laikomas nutrauktas prieš terminą, jeigu kreipsitės į banką per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pratęsimo.

Indėlio sutartį galite sudaryti:

Indėlio sutartį gali sudaryti fiziniai asmenys (rezidentai). Ją sudarant, tereikia nurodyti norimą indėlio sumą ir ją turėti savo indėlio sąskaitoje nustatytą lėšų rezervavimo dieną. Sutartis įsigalioja sudarymo dieną ir galioja iki joje nurodytos datos.

Telefonas pasiteirauti tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337).

Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas naudotis pristatomomis taupymo ir investavimo priemonėmis. Jūs esate atsakingi už savo priimamus sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, išsamiai susipažinkite su pasirinktų priemonių informacija ir rizika.

Atkreipiame dėmesį, kad investavimas yra susijęs su tam tikra rizika, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite įvertinti, kad tam tikromis aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo AB Šiaulių banko valios ir veiksmų, gali nukristi Jūsų investicijų vertė. AB Šiaulių bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.