Mokėjimo kortelės

Atlyginamos kredito limito palūkanos ir prarasta lėšų suma iki 3 000 Eur per 1 (vieną) darbo dieną nuo pretenzijos dėl neteisėto ar nelegalaus kortelės panaudojimo pateikimo

Galima nemokamai pasikeisti kortelės PIN kodą bankomatuose, kuriuose galima ši paslauga

Nemokamai išduodama nauja tokios pat rūšies kortelė turimos kortelės praradimo ar neteisėto jos duomenų panaudojimo atvejais

Suteikiamas renginio bilietų atšaukimo dėl ligos draudimas, esate apdrausti transporto priemonės raktelių praradimo atveju, galioja asmens civilinės atsakomybės draudimas.

Bekontaktė mokėjimo „Mastercard®“ kortelė – saugi, patogi ir moderni mokėjimo priemonė atsiskaityti už kasdienius pirkinius.

 • PAPRASTA: atsiskaitant iki 25 Eur, nereikia PIN kodo.
 • GREITA: atsiskaitant tereikia priglausti kortelę prie kortelių skaitytuvo.
 • SAUGU: atsiskaitymai yra saugūs, papildomai galima užsisakyti saugumo programą.
 • NAUDINGA: užsienyje taikomi palankūs valiutų konvertavimo kursai.

Atsinaujinkite kortelę – užsisakykite per „SB liniją” arba  Šiaulių banko padaliniuose!

Paros operacijų limitai
Kreditai mokėjimo kortelėse
Mokėjimo kortelių saugumas

Jūsų finansiniam saugumui, Šiaulių banke taikomi nustatyti operacijų limitai, apribojantys lėšų išgryninimą bankomatuose bei atsiskaitymą už prekes mokėjimo kortele.

Paros operacijų limitai*:  

Grynųjų pinigų išėmimas ar atsiskaitymas Šiaulių banko klientų aptarnavimo skyriuose

neribojama

Grynųjų pinigų įnešimas Bendro tinklo bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

neribojama
Grynųjų pinigų išėmimas bendro tinklo bankomatuose, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose ir kitų bankų tinkluose  
Suma 1 000 EUR
Operacijų skaičius  5
 Atsiskaitymas už prekes ar paslaugas  
Suma

4 000 EUR

Operacijų skaičius neribojama
Operacijos, atliekamos SB linija  neribojama*

* Klientai operacijų limitus gali keisti bankinių paslaugų internetu sistemoje SB linija arba pateikti prašymą artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo skyriuje.

  Grynųjų pinigų išėmimas Grynųjų pinigų įnešimas
  Bendro tinklo bankomate UAB „Perlo paslaugos" terminale Bendro tinklo bankomate UAB „Perlo paslaugos" terminale
Minimali vienos operacijos suma 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR
Maksimali vienos operacijos suma** 700 EUR 500 EUR

200 banknotų

(14 480 EUR)

500 EUR

**Jei Jums reikalinga didesnė suma, operaciją kartokite, tačiau bendra atliktų operacijų suma negali viršyti kortelei nustatyto dienos limito.

MasterCard Business mokėjimo kortelėms gali būti suteiktas atstatomojo kredito limitas arba nuolatinio kredito limitas.

Nuolatinio kredito limitas suteikiamas vieneriems metams, panaudotą kredito limitą padengiant iki paskutinės kredito limito galiojimo dienos.

Atstatomojo kredito limitas suteikiamas kortelės galiojimo laikotarpiui, sutartyje numatytomis sąlygomis periodiškai padengiant panaudotą kreditą.

Norėdami gauti mokėjimo kortelę su kredito limitu, užpildykite Paraišką verslo kortelės kredito limitui gauti bet kuriame Šiaulių banko padalinyje arba per banko paslaugų internetu sistemą SB linija.

Neteisėtų atsiskaitymų užsienyje prevencija

Praradus mokėjimo kortelę, užblokuoti ją galima:

 • naudojantis bankinių paslaugų internetu sistemoje „SB linija“;
 • skambinant visą parą tel. 1813, tokiu atveju reikalingas prašymą dėl prarastos mokėjimo kortelės užblokavimo patvirtinimo per 7 darbo dienas reikia pateikti bet kuriam Šiaulių banko padaliniui.

Kortelė užblokuojama nemokamai.

Kaip saugiai naudotis mokėjimo kortele?

 • Gavę naują mokėjimo kortelę, iš karto pasirašykite specialiai tam skirtoje vietoje.
 • Saugokite savo mokėjimo kortelę taip, kaip ir bet kurį savo asmens dokumentą, pinigus.
 • Nerodykite ir nesakykite savo mokėjimo kortelės duomenų telefonu ar internetu asmenims, kurių patikimumu abejojate.
 • Slaptažodžiuose, reikalinguose teikiant informaciją telefonu, naudokite kitiems asmenims nežinomas ir neįspėjamas kombinacijas.
 • Įsitikinkite, kad po kiekvieno atsiskaitymo mokėjimo kortelė Jums buvo grąžinta.
 • Reguliariai tikrinkite mokėjimo kortelės sąskaitos mėnesio ataskaitas.
 • Pastebėję įtartinų operacijų, nedelsdami apie tai informuokite banką.
 • Niekam nesakykite savo mokėjimo kortelės PIN kodo, neužrašykite PIN kodo ten, kur jį gali pamatyti kiti asmenys. Įsiminę PIN kodą, jo voką sunaikinkite.
 • Prieš pasirašydami ant atsiskaitymo kvito arba rinkdami PIN kodą, patikrinkite atsiskaitymo sumą.
 • Jeigu mokėjimo kortelė dingo arba jeigu įtariate, kad kiti asmenys sužinojo PIN kodą ar pasisavino Jūsų kortelę, nedelsdami apie tai praneškite bankui ir užblokuokite mokėjimo kortelę.

Neteisėtų atsiskaitymų užsienyje prevencija

Elektroniniai mokėjimo kortelių skaitytuvai verslui

Jūsų finansiniam saugumui, Šiaulių banke taikomi nustatyti operacijų limitai, apribojantys lėšų išgryninimą bankomatuose bei atsiskaitymą už prekes mokėjimo kortele.