SVARBI INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

BANKO ĮSTATAI

Banko įstatai

Akcijų suteikimo taisyklės

Akcijų suteikimo taisyklės

BENDRIEJI DOKUMENTAI:

Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Principas „Pažink savo klientą“

Principas „Pažink savo klientą“

KREDITAVIMO PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos (Galioja nuo 2016-05-23)

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos (Galioja nuo 2016-12-22)

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos (Galioja nuo 2019-04-15)

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

KASDIENIŲ PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (Galioja nuo 2018-01-01)
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (Galioja nuo 2017-01-01)

Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos

Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos (Galioja nuo 2019-04-23)

Naudojimosi paslaugų planais sąlygos

Naudojimosi paslaugų planais sąlygos (Galioja nuo 2019-04-23)

INVESTICINIŲ PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Bendrosios e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygos

Bendrosios e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygos

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos