Faktoringas

Faktoringas – tai banko teikiamų paslaugų visuma, kai įmonė perduoda bankui piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo) teises pagal savo klientams (kitoms įmonėms) išrašytas sąskaitas faktūras už prekes ar paslaugas, t. y. Jūs:

 • parduodate prekes ar teikiate paslaugas;
 • jų gavėjams išrašytas sąskaitas faktūras pateikiate bankui;
 • pagal jas iš banko iš karto gaunate apmokėjimą;
 • Jūsų prekių ir paslaugų gavėjai atsiskaito su banku.

Kuo naudinga ši paslauga?

 • Greitai ir paprastai gausite apyvartinių lėšų, neįkeisdami turto.
 • Sumažinsite pirkėjų skolų administravimo sąnaudas.
 • Apsisaugosite nuo pirkėjų nemokumo rizikos.

Kokios pagrindinės faktoringo sąlygos?

 • Faktoringo sutarties galiojimo terminas – iki 12 mėnesių.
 • Faktoringo avansas – iki 90 % nuo sąskaitos faktūros sumos.
 • Maksimalus sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas – iki 90 dienų.
 • Faktoringo palūkanos atitinka trumpalaikio kredito palūkanų normas (palūkanos skaičiuojamos nuo avanso sumos).

 Šiaulių bankas ir draudimo bendrovė „Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur“ Lietuvos filialas pasirašė draudimo liudijimą (polisą), kuriuo draudžiami faktoringo klientų Lietuvos ir užsienio pirkėjų prekiniai kreditai. 

Faktoringo naudos
Reikalingi dokumentai

Nauda pardavėjui:

 • greitas būdas papildyti įmonės apyvartines lėšas ir pagerinti likvidumą;
 • verslas finansuojamas, neįkeičiant turto;
 • pagerėja pirkėjų atsiskaitymo drausmė;
 • tampa lengviau planuoti įmonės pinigų srautus;
 • sumažėja skolų administravimo sąnaudos;
 • galima naudotis tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už išankstinį apmokėjimą;
 • lengviau konkuruoti — pirkėjams galima pasiūlyti ilgesnius atsiskaitymo terminus.

 Nauda pirkėjui:

 • galima gauti ilgesnį atsiskaitymo terminą;
 • lengviau pritraukti naujų tiekėjų;
 • lengviau atsiskaityti su pardavėju;
 • padidėja likvidumas be kitų finansavimo šaltinių;
 • tampa lengviau planuoti pinigų srautus.

Šiaulių bankui pateikiami šie dokumentai:

 • užpildyta faktoringo paraiška;
 • sutartys su kiekvienu pirkėju;
 • metinės ir ketvirtinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) už einamuosius ir prieš tai buvusius dvejus metus;
 • papildomi dokumentai, kurių paprašys vadybininkas, atsižvelgdamas į Jūsų įmonės veiklos pobūdį.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl faktoringo?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).