Ilgalaikiai kreditai

Verslo plėtrai visuomet reikalingos lėšos. Šiaulių banke vertiname verslo iniciatyvas ir galime pasiūlyti lanksčią, tinkamiausią kreditavimo sistemą tiek smulkioms, tiek vidutinėms įmonėms.

Bankas gali suteikti kreditą verslui plėtoti, apyvartiniam kapitalui ar investiciniams projektams finansuoti.

 • kreditai suteikiami eurais, JAV doleriais;
 • kreditas gali būti grąžinamas kliento pageidaujamais terminais ir sumomis pagal susitarimą su Šiaulių banku;
 • kredito terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas;
 • palūkanų norma už kreditus nustatoma pastovi arba kintama pagal EURIBOR / LIBOR bazines palūkanų normas, prie kurių pridedama banko palūkanų marža;
 • palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį;
 • kredito užstatas – nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ teikiamos kreditų garantijos;
 • kredito dydis negali būti didesnis kaip 70 proc. nuo įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės ir 50 proc. nuo įkeičiamo kilnojamojo turto rinkos vertės.

Kaip gauti kreditą?

Kartu su užpildyta paraiška kreditui gauti pateikite šiuos dokumentus:

 • įmonės steigimo sutartį, registracijos dokumentus, įmonės įstatus (pakeitimus ir papildymus), jei kreipiasi ne Šiaulių banko klientas;
 • įstatuose nurodytos veiklos licenciją, jei ši veikla licencijuojama pagal įstatymą;
 • įmonės valdybos, jei ji yra, darbo reglamentą;
 • parašų pavyzdžių kortelę, jei kreipiasi ne Šiaulių banko klientas;
 • „Sodros” pažymą apie įmonės įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie įsiskolinimus valstybės biudžetui;
 • trumpą verslo planą apie trumpalaikio kredito panaudojimą;
 • investicinį projektą ar verslo planą (ilgalaikiam kreditui);
 • siūlomo įkeisti turto dokumentus;
 • finansines ataskaitas – dvejų paskutinių metų balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, pajamų deklaracijas;
 • dokumentus, pagrindžiančius kredito panaudojimą – sutartis, kontraktus, sąskaitas, sąmatas statybai (rekonstrukcijai);
 • įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą dėl kredito paėmimo ir turto įkeitimo arba išrašą iš susirinkimo protokolo;
 • akcininkų susirinkime dalyvavusių sąrašą;
 • išrašą iš įmonės valdymo organų posėdžio protokolo, kuriame buvo paskirtas vadovas;
 • asmens, įgalioto pasirašyti sutartis su Šiaulių banku, pasą;
 • akcininkų registracijos knygą, jų sąrašą pagal banko pateiktą formą.

Jei Šiaulių bankas priima sprendimą suteikti jums kreditą, reikia:

 • pasirašyti kreditavimo ir įkeitimo sutartis;
 • Šiaulių banko naudai apdrausti įkeičiamą turtą visam kredito laikotarpiui Šiaulių bankui priimtinoje draudimo kompanijoje ir pateikti draudimo liudijimą (polisą).