Trumpalaikiai kreditai

Šiaulių bankas siūlo net kelias trumpalaikio kredito rūšis. Pasirinkite tinkamiausią savo verslui ir jo tikslams, o mes pasirūpinsime, kad tam atsirastų pinigų. 

Kredito linijos
Kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Kredito linija – tai galimybė iki grąžinimo termino pabaigos naudotis kredito linija pagal poreikį; grąžinti panaudotas lėšas, prireikus, vėl paimti, vėl grąžinti ir t.t.

 • Kredito linijos terminas iki 2 metų; 
 • kredito linijos suteikiamos eurais, JAV doleriais
 • palūkanos skaičiuojamos už faktinį kredito likutį; 
 • galima pasirinkti fiksuotą arba kintamą palūkanų normą; 
 • palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį;
 • kredito užstatas – nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.

Sąskaitos kreditas
Sąskaitos kreditas – efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti apyvartinių lėšų poreikį. Banko klientams suteikiama teisė turėti trumpalaikį sąskaitos debetinį (minusinį) likutį, neviršijant nustatyto limito.

Sąskaitos kreditas

 • Suteikiamas eurais;
 • palūkanų norma fiksuota, palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį; 
 • maksimalus limitas – 30 % per vieną mėnesį į sąskaitą gaunamų piniginių įplaukų vidurkio (skaičiuojamas už ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį); 
 • maksimali trukmė – 1 mėnuo (t.y. laikotarpis, per kurį Sąskaitos kreditas bent vieną kartą turi būti visiškai padengtas); 
 • maksimalus galiojimo terminas – iki 12 mėnesių.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 1813.

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos